مستند معرفی پتروشیمی جم ۸۳
  • نشان کردن
  • 0%
    0 رای
معرفی پتروشیمی جم ۸۳
10/00 از 10
3 دقیقه | 1383
 کیفیت SD
درباره فیلم
مجموعه فیلمهای معرفی پتروشیمی جم / فیلم معرفی ( اطلاعات عمومی ) شرکت پتروشیمی جم برای میهمانان ، بازدیدکنندگان و مراجعین به مجتمع
سایر عوامل
نظرات کاربران در مورد معرفی پتروشیمی جم ۸۳
مشاهده بیشتر...